آدرس : تهران - خيابان پانزده خرداد - نرسيده به ناصر خسرو - بازار بزرگ - پلاک ١٢٢ - فروشگاه رحماني
تلفن : ٠٩٣٥٢٢٤٦٥٢٩
تلفن خرده فروشي(فيض بخش) : ٠٢١٥٥٦٠٦٢١٩