مجموعه مدلهای ترکیبی البرنادو طلایی

دستبند مروارید البرنادو با زنجیر طلای ظریف

هر عدد حدود 1.81 گرم

گردنبند مروارید البرنادو با زنجیر طلای ظریف

هر عدد حدود 3.98 گرم

گردنبند البرنادو ماه

هر عدد حدود 2.29 گرم

گردنبند البرنادو مستطیلی

هر عدد حدود 2.77 گرم

گردنبند البرنادو دایره

هر عدد حدود 2.53 گرم

گردنبند البرنادو مربعی

هر عدد حدود 3.07 گرم

گردنبند البرنادو هفتی

هر حدود گرم

گردنبند البرنادو هفتی

هر عدد حدود 2.58 گرم

گردنبند البرنادو استوانه کوچک

هر عدد حدود 2.15 گرم

گردنبند البرنادو لوزی

هر عدد حدود 2.3 گرم

گردنبند البرنادو هشتی

هر عدد حدود 2.31 گرم

گردنبند البرنادوطرح مستطیل

هر عدد حدود 4.37 گرم

گردنی البرنادو گوی فاصله گوی ها 22 میلی متر- طول 45 سانتی متر

هر عدد حدود 2.08 گرم

گردنی البرنادو مروارید متوسط - طول 45 سانتی متر

هر عدد حدود 1.97 گرم

گردنی البرنادو مروارید کوچک - طول 45 سانتی متر

هر عدد حدود 1.58 گرم

گردنی البرنادو فاصله گوی ها 10 میلی متر - طول 45 سانتی متر

هر عدد حدود 3.06 گرم

گردنی البرنادو فاصله گوی ها 14 میلی متر - طول 45 سانتی متر

هر عدد حدود 2.56 گرم

گردنی البرنادو گوی براق - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 3.4 گرم

گردنبند البرنادو مروارید سایز 8 میل

هر عدد حدود 2.15 گرم

دستبند البرنادو مروارید 6 میل

هر عدد حدود 0.8 گرم

گردنبند البرنادو مروارید 6 میل

هر عدد حدود 2 گرم

گوشواره البرنادو مروارید 6 میل

هر حدود 1 گرم

دستبند البرنادو مروارید 3 میل

هر عدد حدود 0.8 گرم

گردنبند البرنادو مروارید 6 میل

هر عدد حدود 2 گرم

دستبند البرنادو

هر عدد حدود 1 گرم

دستبند البرنادو

هر عدد حدود 0.8 گرم

گردنبند گوی البرنادو

هر عدد حدود 2.5 گرم

گردنبند گوی البرنادو

هر عدد حدود 1.8 گرم

نیم ست مفتول گوی البرنادو مشکی تراش خورده

هر نيم ست حدود 6.12 گرم

نیم ست مفتول گوی البرنادو طلایی تراش خورده

هر نيم ست حدود 6.25 گرم

انگشتر البرنادو سفید

هر عدد حدود 2.3 گرم

انگشتر البرنادو رزگلد

هر عدد حدود 2.2 گرم

گردنبند البرنادو ونکلیف سنگ خور سبز

هر عدد حدود گرم

آویز مفتولی گرد البرنادو

هر عدد حدود 1.1 گرم

رولباسی سنگ خور پروانه سفید البرنادو

هر عدد حدود 6.7 گرم

گردنبند ونکلیف سنگ خور مشکی البرنادو

هر عدد حدود 3.4 گرم

گوشواره البرنادو حلقه ای

هر جفت حدود 2.6 گرم

نیم ست مفتولی البرنادو تک حلقه

هر نيم ست حدود 4.44 گرم

نیم ست مفتول البرنادو سه حلقه

هر نيم ست حدود 6.6 گرم

نیم ست مفتول البرنادو پولکی سه حلقه

هر نيم ست حدود 8 گرم

نیم ست مفتول البرنادو سه حلقه

هر نيم ست حدود 6.7 گرم

گوشواره ریختگی البرنادو

هر جفت حدود 2.78 گرم

دستبند البرنادو

هر عدد حدود 4.01 گرم

انگشتر البرنادو زرد

هر عدد حدود 1.18 گرم

انگشتر البرنادو زرد

هر عدد حدود 2.11 گرم

گوشواره مفتولی البرنادو سه حلقه

هر جفت حدود 3.35 گرم

گوشواره مفتولی البرنادو سه حلقه

هر جفت حدود 3.46 گرم

گوشواره مفتولی البرنادو سه حلقه

هر جفت حدود 3.31 گرم