مجموعه خرج کار مخراجی

هر عدد حدود 0.21 گرم

هر عدد حدود 0.11 گرم

هر عدد حدود 0.16 گرم

هر عدد حدود 0.15 گرم

هر عدد حدود 0.18 گرم

هر عدد حدود 0.2 گرم

هر عدد حدود 0.25 گرم

هر عدد حدود 0.21 گرم

هر عدد حدود 0.2 گرم

هر عدد حدود 0.22 گرم

هر عدد حدود 0.25 گرم

هر عدد حدود 0.21 گرم

هر عدد حدود 0.26 گرم

هر عدد حدود 0.19 گرم

هر عدد حدود 0.21 گرم

هر عدد حدود 0.25 گرم

هر عدد حدود 0.2 گرم

هر عدد حدود 0.18 گرم

هر عدد حدود 1.5 گرم

هر عدد حدود 1.55 گرم

هر عدد حدود 1.33 گرم

دستبند رولکس

هر حدود گرم

دستبند پولکی

هر حدود گرم

سنجاق میناکاری

هر حدود گرم

گردنبند لیزر پولکی هندسی

هر حدود گرم

گردنبند لیزر پولکی دایره

هر حدود گرم

دستبند رولکس

هر حدود گرم

گردنبند فیگارو و کارتیه

هر حدود گرم

گردنبند پاپیون

هر حدود گرم

گردنبند دلفین

هر حدود گرم

گوشواره حلقه ایی دایره

هر حدود گرم

گوشواره ترک موج دار

هر حدود گرم

گوشواره ترک صدفی

هر حدود گرم

انگشتر دایره دلفین

هر حدود گرم

گوشواره سوزنی گویی

هر حدود گرم

گوشواره سوزنی پاپیون

هر حدود گرم

گوشواره ترک

هر حدود گرم

گردنبند ماه نگین دار

هر حدود گرم

گردنبند سوزنی میخی

هر حدود گرم

گوشواره سوزنی دایره

هر حدود گرم

گردنبند ریختگی المپیک

هر حدود گرم

آویز گردنی قلب

هر حدود گرم

گردنبند لیزر پاپیون

هر حدود گرم

گردنبند لیزر قایق

هر حدود گرم

گردنبند میخی

هر حدود گرم

انگشتر دایره قلب

هر حدود گرم

گردنبند بیز مارک

هر حدود گرم

گوشواره ترک

هر حدود گرم